Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 – 2028...

Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2020 r.

30 Kwiecień 2020
W sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów - kandydat Mirosław Bubis...

Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2020 r.

30 Kwiecień 2020
W sprawie odwołania radnej Joanny Grodzickiej ze stanowiska Przewodniczącej Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji...

Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia...

Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczenia poprzez wymianę...

Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Paradyż z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę...

Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacji budynku...

Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 lutego 2020 r.

12 Luty 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...