Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020...

Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest cześć nieruchomości o nr.ewid. 78...

Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie nabycia na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Topolice...

Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są nieruchomości o nr.ewid. 173,177,178,216,217 położone...

Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów położonej w obrębie geodezyjnym Chełsty...

Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z...

Uchwała Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2020 roku...

Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chełstach...