Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2019...

Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów...

Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie z przeznaczeniem na wykonanie zadania "Termomodernizacja budynku remizy OSP...

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany w składzie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia...

Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania...

Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Krok naprzód!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.

22 Maj 2020
W sprawie przyjęcia oceny zasobów społecznych Gminy Żarnów...