Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2020

Uchwała Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowicej własność Gminy Żarnów, położonej w obrębie geodezyjnym Niemojowice...

Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2020/2021 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2019 - 2021...

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 4 września 2020 r.

07 Wrzesień 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o...

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarnów...

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r

21 Lipiec 2020
W sprawie zmian w  budżecie Gminy Żarnów na 2020 rok...

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 20 lipca 2020 r.

21 Lipiec 2020
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020 - 2028...

Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r.

23 Czerwiec 2020
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...