Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały

123

24 Marzec 2006
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na rok 2006 rok...

126

23 Marzec 2006
w sprawie: przyjęcia “Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

6

17 Czerwiec 2003
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarnów...