Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały

76

30 Wrzesień 2008
w sprawie: woli przystąpienia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U Źródeł" z siedzibą w Modliszewicach....

77

30 Wrzesień 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok...

72

30 Wrzesień 2008
w sprawie: stwierdzenia wygaśniecia mandatu Wójta Gminy...

68

30 Wrzesień 2008
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2008 r....

70

30 Wrzesień 2008
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Żarnów...

69

30 Wrzesień 2008
w sprawie: zasięgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporki Wodnej w Łodzi...

71

30 Wrzesień 2008
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Żarnów...

115

24 Marzec 2006
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych...

114

24 Marzec 2006
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów...

113

24 Marzec 2006
w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2006 do celów obliczenia podatku rolnego...

112

24 Marzec 2006
w sprawie określenia stawki podatku leśnego...

111

24 Marzec 2006
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...