Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały

86

01 Październik 2008
w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów....

85

01 Październik 2008
w sprawie: wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "U ŹRÓDEŁ"....

84

01 Październik 2008
w sprawie: ustalania zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie....

83

01 Październik 2008
w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów...

82

01 Październik 2008
w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Białaczów....

81

01 Październik 2008
w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami....

80

01 Październik 2008
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....

79

01 Październik 2008
w sprawie: zatwierdzenia projektu "Opiekunka - szansa na nową pracę" w ramach poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego...

78

01 Październik 2008
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójt Gminy...

73

30 Wrzesień 2008
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2008...

74

30 Wrzesień 2008
w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczucielom dodatków motywacyjnego, fukcyjnego, za wysługę lat i za...

75

30 Wrzesień 2008
w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołowkach....