Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały

63

03 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r....

95

02 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 r....

96

02 Październik 2008
w sprawie: podjęcia inicjatywy uruchomienia przedszkola samorządowego...

97

02 Październik 2008
w sprawie: udzielenie pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1504E w m. Skórkowice...

93

01 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 rok....

94

01 Październik 2008
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....

89

01 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r....

90

01 Październik 2008
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....

91

01 Październik 2008
w sprawie: zatwierdzenia projektu "Mogę inaczej" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013....

92

01 Październik 2008
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy....

88

01 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2008 r....

87

01 Październik 2008
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Żarnów do przedsięwzięcia pt. "Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju gmin...