Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice       Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.22.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.21.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

24 Lipiec 2019
Żarnów, dnia 17.07.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.19.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

01 Lipiec 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Żarnów, dnia 01.07.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.18.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie...