Lista wszystkich artykułów z kategorii: Opinie RIO

128

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu...

349

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego...

179

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów o udzielenie absolutorium Wójtowi...

514

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...

513

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żarnów...

512

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok...

9

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

180

02 Sierpień 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

195

27 Lipiec 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego....

11

11 Lipiec 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

10

11 Lipiec 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

16

11 Lipiec 2012
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...