Lista wszystkich artykułów z kategorii: Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy wiaduktu drogowego nad linią nr 4 (CMK) powiędzy P

22 Listopad 2011
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy...

Obwieszczenie

20 Październik 2011
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie

30 Wrzesień 2011
Zgodnie z art 49 i61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz....

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

02 Czerwiec 2011
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy...

Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego

30 Maj 2011
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy...

Życzenia

20 Grudzień 2010
...

Ogłoszenie

15 Grudzień 2010
Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Żarnów dzień 24 grudnia br. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy...

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

09 Grudzień 2010
    STAROSTA OPOCZYŃSKI                AB.I.7332/6/2010                                                        Opoczno dn. 06.12.2010r.        OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO     Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia...

INFORMACJA

06 Grudzień 2010
Urząd Gminy w Żarnowie przypomina o obowiązku usuwania śniegu, lodu, sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, rynien, balkonów i...

Zaproszenie

29 Listopad 2010
Przewodniczący Rady Gminy Żarnów               Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz....

KARTA NR 1/ 6 / 2010 W SPRAWIE

17 Listopad 2010
Przebudowie drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice – Żarnów na odcinku 7+043,68 – 8+022,97 obejmującego teren kolejowy na długości 979,29 z...

Karty

27 Październik 2010
KARTA NR  1/ 2/ 2010 W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH „Budowa elektrowni wiatrowej „Chełsty” na działkach: 61, 62,...