Lista wszystkich artykułów z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów w sprawie naboru chętnych do projektu o nazwie

20 Styczeń 2017
W związku z planowanym udziałem Gminy Żarnów w konkursie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej)...

Konsultacje społeczne opracowania

13 Kwiecień 2016
Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki...

Nabór chętnych do projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminie Żarnów”

25 Marzec 2016
Wójt Gminy Żarnów ogłasza nabór chętnych do projektu o nazwie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminie Żarnów”. W związku z planowanym...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żarnów z dnia 03 marca 2016 roku

03 Marzec 2016
Na podstawie art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje społeczne opracowania

25 Styczeń 2016
FORMULARZ KONSULTACJI – KLIKNIJ TUTAJ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015 – 2020 – KLIKNIJ TUTAJ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów w sprawie konsultacji projektu dokumentu pn.:

21 Styczeń 2016
Formularz zgłaszania wniosków i uwag - KLIKNIJ TUTAJ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla...

Informacja

16 Lipiec 2015
...

Konsultacje w sprawie przyjęcia

29 Styczeń 2015
      "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2015 roku"...