Lista wszystkich artykułów z kategorii: Aktualności i ogłoszenia GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

20 Czerwiec 2013
O G Ł O S Z E N I E W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Żarnów w ramach Resortowego programu...

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

05 Wrzesień 2012
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki wobec osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków PFRON....

Zakończenie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu zawodowego

10 Sierpień 2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

14 Marzec 2012
  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE, ul. Opoczyńska 5 na stanowisko pracownika socjalnego...

Informacja o wynikach naboru.

16 Czerwiec 2009
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona została Pani Agnieszka Smak zamieszkała...

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

04 Czerwiec 2009
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska...

Informacja o wynikach naboru.

03 Czerwiec 2009
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszego referenta do spraw organizacyjnych, projektów i dotacji zatrudniona została Pani Anna Służalec...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

20 Maj 2009
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska...