Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (Strażnica OSP Chełsty)

30 Październik 2020
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP, na działkach nr ewid. 175, 176, obręb Chełsty, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończońcej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa dostrzegalni przeciwpożarowej)

30 Kwiecień 2020
Budowa dostrzegalni (wieży) przeciwpożarowej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w leśnictwie Myślibórz, na działce nr ewid. 357, obręb...

Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

21 Kwiecień 2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej - budowa sieci elektroenergetycznej w Miedznej Murowanej

24 Styczeń 2019
budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 426, 425, 431, 430, 432, 1438/1...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa magazynu sprzętu wodnego

05 Kwiecień 2018
budowa budynku magazynu sprzętu wodnego w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” na...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa sieci wodociągowej Żarnów - Niemojowice

27 Marzec 2018
budowa sieci wodociągowej z rur PE lub PVC na działkach oznaczone w ewidencji gruntów nr 968, 897, 896, 895, 894,...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa sieciowej pompowni wody w Trojanowicach

27 Marzec 2018
budowa sieciowej pompowni wody wraz z zasilaniem elektrycznym i przebudowa wodociągów na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr 263/1 obręb...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa sieciowej pompowni wody w Niemojowicach

27 Marzec 2018
budowa sieciowej pompowni wody wraz z zasilaniem elektrycznym i przebudowa wodociągów na działkach oznaczone w ewidencji gruntów nr 968 obręb...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji - budowa i przebudowa sieci wodociągowej Straszowa Wo

27 Marzec 2018
budowa i przebudowa sieci wodociągowej z rur PE lub PVC na działkach oznaczone w ewidencji gruntów nr 290/8, 290/6, 280/2...

Obwieszczenie o decyzji kończącej - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Zdyszewicach

16 Marzec 2018
budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora T-MOBILE POLSKA S.A. WPI_ZARNOW_ZDYSZEWICE8 26176 88346 na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr 322...

Obwieszczenie o decyzji kończącej - zagospodarowaniu brzegu zalewu w Miedznej Murowanej

07 Marzec 2018
zagospodarowanie brzegu zalewu w Miedznej Murowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1438/1, 389, 551, 364 położone w miejscowości...

Obwieszczenie o odmownej decyzji kończącej - budowa stacji bazowej - Żarnów

06 Marzec 2018
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401E wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...