INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  KIEROWNIK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
  W ŻARNOWIE

   

  Wójt Gminy Żarnów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie ul. Przedborska 12 wybrany został do zatrudnienia Pan Marcin Baranowski zamieszkały w Trojanowicach.

   

  Uzasadnienie:

   

  Na otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie wpłynęła 1 oferta. Komisja rekrutacyjna dokonując weryfikacji złożonej oferty stwierdziła, że aplikant spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, w związku z tym zaproszony został do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną czasie.
  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności oraz wiedzę w zakresie podanym w ogłoszeniu o naborze. Po przesłuchaniu komisja rekrutacyjna rekomendowała Pana Marcina Baranowskiego do zatrudnienia na stanowisko Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
  Pan Marcin Baranowski legitymuje się wykształceniem wyższym. Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada staż pracy w Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz 1 rok pełnienia funkcji kierowniczej Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego. Od kilku lat pracuje społecznie w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie pełniąc funkcję prezesa a obecnie honorowego członka Zarządu. Pan Marcin Baranowski posiada niezbędne wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych do zajmowania stanowiska Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowych.

   

  Żarnów, 29.08.2013 r.

   

   

                                                                                   Wójt Gminy Żarnów
                                                                              /-/mgr Krzysztof Nawrocki


  ilość wyświetleń: 120
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2013-08-30 00:00:00 Ewa Szewczyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-08-30 00:00:00 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr