Lista wszystkich artykułów z kategorii: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 kwietnia 2015 r.

20 Kwiecień 2015
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu...

Informacja o losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

18 Kwiecień 2015
Wójt Gminy Żarnów na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr...

Komunikat

07 Kwiecień 2015
...

Informacja

02 Kwiecień 2015
Głosowanie korespondencyjne za granicą Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować...

Informacja

02 Kwiecień 2015
Dopisanie do spisu wyborców jest możliwe w przypadkach: Dopisania do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią obwodzie głosowania (Patrz....

Informacja

02 Kwiecień 2015
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców,...

Informacja

02 Kwiecień 2015
Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy: 1)   najpóźniej w dniu głosowania ukończą...

Informacja

02 Kwiecień 2015
Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim...

Ustawowe terminy czynności wyborczych

30 Marzec 2015
do dnia 16 marca 2015 r. — zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia...

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

30 Marzec 2015
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach...

Wykaz

30 Marzec 2015
Wykaz miejsc na terenie Gminy Żarnów przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych   1.       1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w...