Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Decyzje wodnoprawne)

13 Październik 2020
Umarzającej postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Opoczyńskiego i udzielającej Gminie Żarnów pozwolenia wodnoprawnego......

Zawiadomienie - Obwieszczenie (Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 339/2 w miejscowości Marcinków)

05 Październik 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji (Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152 153 154/2 i 155/2 obręb Marcinków)

22 Wrzesień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

08 Wrzesień 2020
W sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Gminie Żarnów...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 1/7MW)

04 Wrzesień 2020
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa farmy fotowoltaicznej PV Bedlno o mocy do 10 MWp)

03 Sierpień 2020
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zawiadamia o wszczeciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2020 roku  ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Elektrowni Słonecznej wraz z Infrastrukturą w miejscowości Marcinków)

17 Lipiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2020 roku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 1/7MW)

07 Lipiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 3 lipca 2020 roku...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilichowice)

04 Lipiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 61 64/1 i 64/2 obręb Chełsty)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na działce nr 46/2 w miejscowości Ruszenice)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na części działek nr 22/4 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 w miejscowości Ruszenice)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...