Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne do 130 000 zł (od 01.01.2021 r.)

Podziały nieruchomości rozgraniczenia nieruchomości wznowienia granic połączenia działek modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub będących przedmiotem zamiany lub nabycia przez Gminę położonych na terenie gminy Żarnów.

15 Styczeń 2021
Oferta "Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub będących...