Lista wszystkich artykułów z kategorii: Sprawozdania z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2019 rok

12 Marzec 2020
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2013 rok

08 Czerwiec 2016
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...