Lista wszystkich artykułów z kategorii: Sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

24 Luty 2018
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów "Mistrzostwo jest nasze" w okresie od 13.03.2017 r. do 31.12.2017 r....

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

17 Marzec 2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego MISTRZOSTWO JEST NASZE w okresie od 24.03.2015 do 31.12.2015...

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

02 Luty 2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania...

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

04 Styczeń 2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Turystyka i Krajoznawstwo  - "Podsumowanie roku turystycznego 2015" w okresie od 24 listopada do...

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

04 Styczeń 2016
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Turystyka i Krajoznawstwo  - Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy...

Sprawozdanie końcowe z wykoania zadania publicznego (Stowarzyszenie Pilichowice)

05 Listopad 2015
Sprawozdanie końcowe z wykoania zadania publicznego "Pożegnanie Lata" Stowarzyszenia Nasze Pilichowice w Pilichowicach...

Sprawozdanie końcowe z XIX Przeglądu Poezji Krajobrazy Polskie

08 Październik 2015
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział w Żarnowie...

Sprawozdanie końcowe z działania na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Żarnów

08 Październik 2015
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie sprawozdanie w załączniku...