Uwaga mieszkańcy!

  Wymiana pieców c. o. – dofinansowanie

  Gmina Żarnów zaprasza osoby zainteresowane wymianą kotłów c.o. w swoich domach do zgłaszania swoich potrzeb do Urzędu Gminy w Żarnowie.

   

  Gmina Żarnów planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Żarnów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II.

  Dofinansowanie udzielone będzie w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  O uzyskanie refundacji będą mogły ubiegać sięosoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe – korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta: Gminy Żarnów.

  Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów o składanie wstępnych deklaracji udziału w programie  zgodnie z załączonym wzorem w terminie do dnia 08.06.2018 r.

  Deklaracja dostępna jest także na stronie internetowej www.zarnow.eu

  Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia.

  Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.

  Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2019 r.

  Intensywność dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz ich zastąpienie przez:

  -         kotłownię gazową, olejową,

  -         ogrzewanie elektryczne

  -         kotłownię na biomasę (5 klasa/Ekoprojekt)

  -         kotłownię węglową (węgiel kamienny) (5 klasa/Ekoprojekt)

  Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tyś. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tyś. zł na każdy lokal mieszkalny.

  Informacji udziela:

  Referat Inwestycji w Urzędzie Gminy Żarnów, pokój nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

  Gabriel Jasion, Agnieszka Tyczyńska, Sylwia Kupisińska tel. (44) 7577055 w. 21

  ANKIETA  w załączeniu. 

  ANKIETA     DOCX     PDF

   


  ilość wyświetleń: 241
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr