Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok...

Uchwała Nr XXXVI/248/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarnów na lata 2022 - 2031"...

Uchwała Nr XXXVI/247/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2022 - 2024...

Uchwała Nr XXXVI/246/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XXXVI/245/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie przyjęcia projektu zmian do "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów"...

Uchwała Nr XXXVI/244/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2021-2030"...

Uchwała Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r....

Uchwała Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

Uchwała Nr XXXVI/241/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...

Uchwała Nr XXXVI/240/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu...

Uchwała Nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i...